Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (sütiket) használunk. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. Elfogadom
Termékek Menü

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kedves Vásárlónk!

Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF)!

Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a cleverpuppets.hu Webáruház (továbbiakban Cleverpuppets.hu vagy vállalkozás ) által történő visszaigazolásával Ön, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Cleverpuppets.hu vásárlója lesz. A Cleverpuppets.hu üzemeltetője, mint Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbiakban részletezett feltételek alapján, távollévők közötti szerződés jön létre.

A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.

Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Jelen dokumentumban foglaltak a Cleverpuppets.hu Webáruház internetes felületén történő megjelenésével lépnek hatályba.

Amennyiben jelen dokumentumban foglaltakkal Ön nem ért teljes egészében egyet, és azokat nem kívánja önmagára nézve kötelező érvényűnek elismerni kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat!

A cleverpuppets.hu Webáruház üzemeltetője:

Név:

Horváth Istvánné Egyéni Vállalkozó

Közösségi Adószám:

HU67746637

Adószám:

67746637-1-28

Képviselő:

Horváth Istvánné

Székhely:

9012 Győr Hármashatár út 4-8. B/4.

Telefonszám:

+3670 267 0268

Tárhely-szolgáltató elérhetőségei:

ShopRenter.hu Kft. cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304. e-mail cím: info@shoprenter.hu

E-mail cím:

info@cleverpuppets.hu

Levelezési cím:

9012 Győr Hármashatár út 4-8. B/4.

Bankszámlaszám:

10101528-85018700-01004008

Számlavezető bank:

Budapest Bank

Tevékenységi kör:

TEÁOR 4791 - csomagküldő kiskereskedelem

Adatvédelmi biztos iroda nyilvántartási szám:

NAIH-104727/2016.

Statisztikai szám:

67746637--4791-231-08
 

A cleverpuppets.hu Webáruház Vevőszolgálatának elérhetőségei:

Levelezési cím:

9012 Győr Hármashatár út 4-8. B/4.

Weboldal:

https://cleverpuppets.hu

E-mail:

info@cleverpuppets.hu

Telefon:

+3670 267 0268 (Munkanapokon: 08:00 - 16:00)


 

1) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

a) A cleverpuppets.hu Webáruházban megvásárolt minden egyes termék esetében a cleverpuppets.hu Webáruház üzemeltetője az Eladó.

b) A cleverpuppets.hu Webáruházban regisztrált és nem regisztrált felhasználók is vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Mindenki vásárolhat aki a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el.

c) A cleverpuppets.hu Webáruház az Interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit a kiskereskedelmi forgalomban.

d) A termékek a cleverpuppets.hu Webáruház internetes felületén, a https://www.cleverpuppets.hu internetes címen elérhető Webáruházban tekinthetők és vásárolhatók meg.

e) Amennyiben a Vevő bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja, vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, kérheti az Eladó telefonos segítségét +3670 267 0268 mobil telefonszámon, a rendelés e-mailben történő feladásához.

f) Az Eladó Vevőszolgálata rövid szöveges üzeneteket (SMS) nem fogad, és azokra nem reagál.

g) Az online bábáruházon keresztül történő vásárlással a Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.

2) ADATVÉDELEM

a) A cleverpuppets.hu webáruházat felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak kezelése szabályait az Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) rögzíti. A Tájékoztató nem vonatkozik más oldalakra, amelyeket a Weboldalról linkekkel lehet elérni.

b) Az Eladó, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a mellékelt Tájékoztató tartalmát, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az ott megfogalmazottaknak.

c) Az Eladó kéri a cleverpuppets.hu webáruházat felhasználó természetes személyeket, hogy a jelen ÁSZF tartalmának megismerése mellett olvassák el a mellékelt Tájékoztatóban megfogalmazott Adatvédelmi és adatkezelési szabályokat!

3) REGISZTRÁCIÓ

a) A cleverpuppets.hu Webáruházban történő vásárlás megkezdéséhez és lebonyolításához bizonyos személyes adatok megadása (név, cím, telefonszám, e-mail cím) szükséges.

b) A Webáruházba történő regisztráció ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel, a megadott adatokat a  csak és kizárólag az online vásárlás lebonyolításához használja fel.

c) A Vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében a képviseletre jogosult, vagy arra felhatalmazott személy járhat el. A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor megszüntetheti.

d) A sikeres regisztráció után a Felhasználó a megadott jelszavával bármikor képes bejelentkezni a Webáruházba és ott Vevőként online módon vásárolni.

e) A regisztráció, és ezzel a Vevő adatainak törlése bármely, jelen ÁSzF-ben feltüntetett Vevőszolgálati elérhetőségen kérhető. Ilyen esetben az Eladó lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidőn belül intézkedik az adatok törléséről.

4) FELELŐSSÉG

a) A Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a Webáruház korlátlan rendelkezésre állásáért.

b) Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa a Vevőhöz.

c) Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a Webáruház oldalairól el lehet érni.

d) Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

e) Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

f) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a cleverpuppets.hu Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

g) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

h) Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

i) Bármely szoftver nem megfelelő működése.

j) Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

k) Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, ami a cleverpuppets.hu Webáruházhoz való csatlakozás miatt a Vevőnél következett be.

l) Az Eladó nem felelős semmilyen vélt, vagy valós jövedelem, vagy haszon kieséséért, amely a cleverpuppets.hu Webáruházban történt vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.

m) Az Eladó nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vevő a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

n) Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

o) Az Eladó bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a cleverpuppets.hu Webáruház internetes felületén történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

p) Az Eladó bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, szabályait és / vagy a cleverpuppets.hu Webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az Eladó nem vonható felelősségre, ha így tesz.

q) Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a cleverpuppets.hu Webáruház internetes felületén. Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a módosításokkal, fel kell hagynia a vásárlással.

5) TERMÉKINFORMÁCIÓ

a) A Vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg.

b) A termékekről megjelenő képek általában a tényleges árut ábrázolják, amennyiben ettől jelentős eltérés van, az a kép mellett feltüntetésre kerül. A termékekhez kapcsolódó ismertető, leírás, használati utasítás pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. A modellek és technikai paramétereik előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A műszaki változás joga fenntartva.

c) A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az áfa-t is. A feltüntetett árak forintban értendők, nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az Eladó ajánlati kötöttsége nem áll be.

d) A konkrét vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termék és szolgáltatás árak az Eladó részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, melyet a Vevő nem köteles elfogadni. Az Eladó közvetlen árajánlatára vonatkozóan a Vevő hallgatása az árajánlat elfogadásának minősül.

e) A cleverpuppets.hu Webáruház rendszere által automatikusan kiküldött megrendelés visszaigazolás nem azonos az Eladó megrendelés visszaigazolásával, csupán a Vevő tájékoztatására szolgál, hogy a Webáruház rögzítette a megrendelést. Ez a tény a kiküldött üzenetben is feltűntetésre kerül.

f) Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

g) Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0" Ft-os vagy “1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

h) Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

6) VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK

a) Az egyes termékekről a regisztrált Vevő a Webáruház felületén véleményt nyilváníthat, melyet az Eladó moderálás után véglegesít és jelenít meg a többi látogató részére.

b) A Vevő termékről alkotott pozitív vagy esetleges negatív véleményéért az Eladó felelősséget nem vállal, azok a Vevő egyéni felelősségi körébe tartoznak.

7) MEGRENDELÉS

a) A cleverpuppets.hu Webáruházban történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

b) A megrendelések feldolgozása folyamatosan, jellemzően munkanapokon 08:00 és 16:00 óra között történik. Megrendelés feladására a hét bármely napján, egész nap van lehetőség.

c) A cleverpuppets.hu Webáruházban történő megrendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a megrendelő (pénztár) oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti, vagy a telefon történő megrendelés esetén, azokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a cleverpuppets.hu Webáruház üzemeltetője felelősséget nem vállal.

d) A megrendelés bármilyen módosításához a Vevő kérje az Eladó Vevőszolgálatának segítségét, a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.

e) Az Eladó a megrendelés visszaigazolásától számítva 7 munkanapon belül megkezdi a megrendelés teljesítését, amennyiben a kiválasztott termék készleten van. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a készletre vonatkozó információkat a beszállító partnerei által biztosított adatokra alapozva tünteti fel a Webáruházban, amelyekért nem vállal felelősséget.

f) A kiválasztott termék készlet hiánya esetén az Eladó értesíti a Vevőt a szállítás várható időszakáról, melyet a Vevő visszaigazolással két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Vevő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.

g) Az Eladó hangsúlyozottan felhívja a Vevő figyelmét, hogy hibásan megadott kapcsolattartási vagy szállítási adatok esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibásan megadott adatokból eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

8) SZÁLLÍTÁS

a) Terméket az Eladó külföldre nem szállít. 

b) A megrendelt áru kézbesítése futárszolgálattal történik.

c) A megrendelt árut a Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálat szállítja ki (székhely 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. továbbiakban: MPL) 

d) A futárszolgálat útján történő kiszállítást az MPL végzi a saját üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően, amely megtalálható a cég honlapján a www.posta.hu internetes címen.

I) Előre értesítés

A szállítást megelőzően az eladó e-mailben értesítést küld a csomag feladásáról. Az a Vevő, aki regisztrációkor mobil telefonszámot adott meg, SMS értesítést is kaphat. 

II) Kézbesítés - jogosult átvevő személy

A Küldeményt az MPL a Vevőnek (a Címzettnek), illetve az egyéb jogosult átvevőnek személyes átadással kézbesíti. A Címzetten kívüli egyéb jogosult átvevőnek tekintendő a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő.

A jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet részére címzett Küldemény átvételére különösen a Szervezet azon vezetője, vezető tisztségviselője jogosult, aki képviseleti jogosultságát igazolni tudja.

III) Kézbesítési időszak

A futárszolgálat általi kézbesítés munkaidőben, 8 és 17 óra között történik. Ezért a Vevő szállítási címként napközbeni (lakcímtől eltérő esetben például munkahelyi címet és átvevő nevet) adjon meg.

IV) Küldemény átvétele

A Címzettnek az MPL kiszállítási listáján kell igazolnia a Küldemény átvételét aláírásával, nevének nyomtatott betűvel való kiírásával, - nem természetes személy Címzett esetében - a Címzett nevének feltüntetésével és a Címzett nevében átvevő személy nevének nyomtatott betűvel való kiírásával. A Küldemény kézbesítését a Címzett a kiszállítási lista aláírásával erősíti meg, a csomagszámmal azonosítható kézbesítési bizonylaton.

V) Sikertelen kézbesítés

Ha a Küldemény kézbesítése nem járt sikerrel, azt az  MPL a területileg  illetékes Postára szállítja. Erről tájékoztatót hagy ott a vásárlónál. A küldeményt a címzett, illetve az átvételre jogosult személy a Postán veheti át.

VI) Kézbesítetlen küldemény

Kézbesíthetetlen Küldemény esetén az MPL a Küldeményt visszaszállítja a Feladó részére.

VII) Küldemény ellenőrzése

A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni.  Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében. Az MPL a kártérítést a Feladóval/Megbízóval egyezteti a beszerzési számla alapján.

VIII) Utánvétfizetés

Utánvét esetén a Küldeményt kizárólag az Eladó által megjelölt értékének kifizetése ellenében szolgáltatja ki az MPL a Címzett részére.

IX) Panasz kezelése

Panasz előterjesztésére az MPL felé a Címzett is jogosult, illetve azok meghatalmazottai. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a Címzett állítja, hogy az MPL által nyújtott Szolgáltatás vagy az MPL alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az MPL Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.

A panaszt az MPL felé írásban (levélben vagy e-mailen) kell bejelenteni. A panaszbejelentésre az MPL a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a panasz beérkezésétől számított harminc (30) napon belül írásban válaszol. Egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett, ez a határidő meghosszabbítható harminc (30) nappal.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

X) A Vevő a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását és tartalmának tételes átadását.

XI) A Vevő hibájából át nem vett küldemények szállítási és visszaszállítási díja a Vevőt terheli, ezért az Eladó nyomatékosan felhívja a Vevő figyelmét, hogy csak akkor adja le megrendelését, ha annak átvételét, illetve utánvét esetén a megrendelés összegének kifizetését az átvételkor biztosítani tudja. – 

XII) Az Eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges szüneteltetésére.

9) FIZETÉS

a) A Vevő a fizetési (pénztár) oldalon az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

I) Fizetés az áru futártól történő átvételekor (Utánvét)

A Vevő a kiszállított küldemény ellenértékét, a szállítási díjat és az utánvét költségét a futárnak készpénzben, egy összegben köteles megfizetni. Ebben az esetben a kézbesítés kizárólag az ellenérték kifizetése és az MPL kiszállítási listájának aláírása (átvétel igazolása) után történik meg.

Az utánvét költsége a Vevőt terheli, amely mértékéről a Webáruház fizetési rendszere és a megrendelés visszaigazolása ad tájékoztatást.

II) Fizetés előre utalással az eladó bankszámlájára.

A Vevő a vásárlás és szállítás ellenértékét átutalással is rendezheti.

a) Az Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes, vagy végleges szüneteltetésére.

b) A Vevő választása szerint a fizetést a „Fizetési módok" menü pontban rögzítetteknek megfelelően teljesítheti kézpénzben, vagy előre utalással. 

c) A megrendelt termék vételárának, valamint a kiszállítás, és az esetleges utánvét díjának teljes kifizetéséig a termék az Eladó tulajdona marad.

 

10) A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

a) Az Eladó a megrendelt termékeket kiszámlázza és kiszállítja. A megrendelés visszaigazolásának elfogadásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles kifizetni.

b) A fogyasztónak minősülő Vevő (önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy) a megrendelése során élhet a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

c) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

d) Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

e) Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

f) A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

g) Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

h) Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

i) A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

j) Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

k) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

l) Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.

m) Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

n) Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

o) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

p) Az Eladó nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

q) Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

r) A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

s) Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Eladó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Eladó részére.

t) Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Eladó a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

u) Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Eladót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

v) Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

11) JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

a) A cleverpuppets.huWebáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

b) Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő és ennek időtartama az adott termék mellett van feltüntetve.

c) Az Eladó a vásárláskor a hibás teljesítés esetén szavatossági felelősséggel tartozik (6:159. §), az alábbiak szerint:

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vevő a kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szavatossági, jótállási igények bejelentésére, intézésére vonatkozó szabályok

a) A Vevő szavatossági, jótállási igényét az Eladó Vevőszolgálatán, annak nyitvatartási idejében jelentheti be, és ott intézheti.

b) Ha a fogyasztónak minősülő Vevő szavatossági igényt érvényesít az Eladóval szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja.

c) Az Eladó a Vevő kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha az Eladó a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nyilatkozni nem tud, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

d) Az árut javításra, vagy cserére az Eladó Vevőszolgálatán, annak nyitvatartási idejében elismervény ellenében kell átadni. Az elismervényen fel kell tüntetni a Vevő nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a Vevő a kijavított árut átveheti.

e) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – az Eladót terhelik.

Eladó nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

12) ÉSZREVÉTEL, INFORMÁCIÓKÉRÉS, PANASZKEZELÉS

a) A Vevő észrevételével, tájékoztatás kérési igényével az Eladó Vevőszolgálatához fordulhat a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott elérhetőségeken.

b) Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

c) Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

d) Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

e) Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

f) Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

g) Vagy területi szerveihez:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője: Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

h) Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Név: Mátyus Mariann 
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 
Fax száma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 
Fax száma: (46) 501-099 
Név: Dr. Tulipán Péter 
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovszky György 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 
Fax száma: (62) 426-149 
Név: Dékány László, Jerney Zoltán 
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310 
Fax száma: (22) 510-312 
Név: Kirst László 
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 
Fax száma: (96) 520-218 
Név: Horváth László 
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749 
Fax száma: (52) 500-720 
Név: Dr. Hajnal Zsolt 
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 
Fax száma: (36) 323-615 
Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610 
Fax száma: (56) 370-005 
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Név: Dr. Rozsnyói György 
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Név: Dr. Pongó Erik 
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)-269-0703 
Név: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000 
Fax száma: (82) 501-046 
Név: Dr. Novák Ferenc 
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 
Fax száma: (42) 311-750 
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661 
Fax száma: (74) 411-456 
Név: Mátyás Tibor 
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356 
Fax száma: (94) 316-936 
Név: Dr. Kövesdi Zoltán 
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008 
Fax száma: (88) 412-150 
Név: Dr. Óvári László 
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513 
Fax száma: (92) 550-525 
Név: dr. Koczka Csaba 
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

i) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

j) Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

k) Vevőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

13) HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

a) A cleverpuppets.hu Webáruház üzemeltetője hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet kizárólag azon látogatói számára küld, akik előzetesen, az internetes felületen keresztül, e-mailben, vagy írásban erre engedélyt adnak.

b) A hírlevélre feliratkozás önkéntes alapon történik, és nem jár kötelezettségekkel sem a feliratkozó látogató, sem a cleverpuppets.hu Webáruház üzemeltetője számára.

c) A cleverpuppets.hu Webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson a hírlevél szolgáltatásra is feliratkozott vásárlói részére, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszűntesse.

d) Az Eladó a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

e)A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját, továbbá az adatkezelés nyilvántartási számát.

f) A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a cleverpuppets.hu Webáruház üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

14) KAPCSOLATTARTÁS

A Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy az Eladó elektronikus vagy hagyományos postai úton, statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vevőre nézve semmilyen negatív következménnyel.

15. SZERZŐI JOG

a) Miután a cleverpuppets.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a FAKOPANCS.HU weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

b) A cleverpuppets.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

c) Az Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

d) Tilos a cleverpuppets.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a cleverpuppets.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

e) A cleverpuppets.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Eladó írásos hozzájárulásával lehetséges.

f) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Eladót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Eladó közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

16) EGYÉB

a) A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben az Eladó követelheti a Vevőtől.

b) A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit alkalmazzák.

c) Vitás kérdésekben a bírósági illetékesség helye Győr.

Köszönjük, hogy a Webáruházunkat választottad, kellemes vásárlást kívánunk!